Försäljningsvillkor

Försäljningsvillkor

Generellt

Logodesign.nu ägs och drivs av NettKompaniet AS, ORG NR 915686877 MVA

Dessa försäljningsvillkor gäller för all försäljning av varor och tjänster från logodesign.nu till slutanvändare.

Köp och försäljningsvillkor tillsammans med din beställning, bekräftas av en orderbekräftelse, den totala kontraktsbasis för inköp.

Användningen regleras i konsumenträtt, konsumenträtt, marknadsrätt, personuppgiftslagen.

Definition av parter

Säljare: Nettkompaniet AS , Bjerregaardsgate 39, 0174, Oslo og blir i det følgende benevnt logodesign.nu, vi eller oss.
Köpare: företaget eller den person som gör beställningen och kallas hädanefter du, dig eller din.

Beställning och avtalsprocess

Din beställning är bindande när ordern registreras på vår server (dator). Vi är också bundna av din beställning om det inte skiljer sig från det som erbjuds av oss på vår hemsida, vår marknadsföring eller på annat sätt.

När vi mottagit din beställning, kommer vi att bekräfta ordern och skicka en bekräftelse till dig. Läs noga igenom orderbekräftelsen när du får den för att se att den överensstämmer med beställningen.

Förbehåll

Leveranstid gäller under normal kontorstid: Måndag – fredag. 08.00 till 16.00. Efter torsdagar kl  16.00  gäller leveranstid från måndag. Vid semester och helgdagar förlängs leveranstiden till nästa arbetsdag. Vid hög efterfrågan, IT fel eller andra extraordinära omständigheter kan leveranstiderna bli något längre.

Uppgifter på våra hemsidor

Vi strävar efter att ge våra kunder så rätt information om våra tjänster som möjligt. Vi förbehåller oss dock rätten att skriv / tryckfel kan förekomma, vilket kan innebära att vi inte kan leverera enligt informationen på vår hemsida, vår marknadsföring eller på annat sätt.

Dessutom förbehåller vi oss rätten att avboka eller del därav om vi inte kan leverera. I dessa situationer kommer du att meddelas om detta, tillsammans med information om vad vi kan erbjuda i stället. Du kommer att ha möjlighet att ta emot vårt nya erbjudande med de förändringar vi anger i samband med din beställning eller annullera beställningen.

Betalning

På tjänster som inte är förbetalda ska fakturan betalas inom 14 dagar från bokningen eller vid leverans, vad som kommer först. Om kunden inte svarar eller ge feedback inom 10 kalenderdagar betraktas ordern som slutförd och faktura skickas.

Du kan betala via banköverföring eller med kredit / betalkort eller Paypal.

Ej betalda fakturor skickas till en inkassobyrå.

Retur- och ångerrätt
Gjelder for privatpersoner:
Logodesign.nu følger innen Norge prinsippene i angrerettloven for returer med rett til pengene tilbake. Varer må returneres i samme stand som de ble mottatt. Ved korrekt gjennomført retur iht. angrefristloven, tilbakebetales varens fulle pris.
Dersom du benytter deg av angreretten ved et tilvirkningskjøp (Hos oss er dette grafisk design, webutvikling og andre grafiske tjenester, så er du pliktig til å betale for utført arbeid og medgåtte materialer iht. Angrerettloven §16
Ved tjenester som leveres elektronisk, ved f. eks. levering på e-post, så bortfaller angreretten i det tjenesten er levert.
Gjelder for firmaer, offentlig institusjoner og næringsdrivende:
Ingen returer for pengene tilbake godtas uten at dette er avtalt skriftlig på forhånd. Unntak gjøres ikke.

Reklamationer
Om köparen kan bevisa att tjänsten / produkten inte är som vi har beskrivit måste det anmälas till oss inom en rimlig tid efter det att köparen upptäckt eller borde ha upptäckt felet. Det finns inga formkrav för ett klagomål, men bevisskäl bör meddelas skriftligen. Det bör anges i meddelandet (klagomålet) vilka defekter köparen vill åberopa.

Kundens skyldigheter / Garanti

Vi arbetar alltid för att du som kund ska vara nöjd med våra tjänster. Klient och logodesignern kommer att arbeta tillsammans för att komma fram till ett tillfredsställande resultat.

Undantag: Om kunden inte svarar på e-post, vägrar att samarbeta eller inte kommer med input eller synpunkter inom 10 kalenderdagar gäller ej vår nöjdhetsgaranti.

När du beställt kommer du att få ett antal utkast (som anges i paketet beställas via vår hemsida). Framställning av fler än dessa utkast kommer att faktureras för förfluten tid till rådande timtaxa. Förändringar av ordning efter beställning tas emot kommer att betraktas som en ny order som du kan acceptera eller tacka nej till. Undantag kan förekomma.

Förändringar efter avslutat projekt kommer att faktureras en enlighet med nuvarande timpris.

Logodesign.nu har en stor databas av egenproducerade grafiska element som används i vår logotyp produktion. Det kan finnas grafiskt element som användas i flera logotyper. Vi köper också bilder och illustrationer från iStockphoto och Shutterstock som eventuellt kommer att faktureras separat eller ingår i priset.

Konfliktlösning
Tvister mellan kunden och Logodesign.nu ska lösas i godo. Om tvisten inte kan lösas i godo inom fjorton – 14 – dagar efter en av parterna har anmält den andra parten i tvisten, skall tvisten avgöras av allmän domstol. Parterna accepterar Oslo tingsrätt som laga domstol. Förlikningen verkställs två veckor efter att beslutet. Logodesign.nu kommer att följa beslut.